Większość realizacji prac dyplomowych jest empirycznym potwierdzeniem prawa Parkinsona:

Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie

Prawo to nie jest niczym złym ale warto być przygotowanym na jego doświadczenie. Wiąże się z nim krzywa zaangażowania, pokazana niżej.

Krzywa zaangażowania

Raczej nikt nie chce przyznać, że zamierza przeciągać realizację pracy dyplomowej. Dlatego przemyślenie, jak kolejne etapy tego zadania rozkładają się w czasie, może uczynić cały proces znacznie krótszym i prostszym. Zobaczmy zatem, jak to wygląda licząc wstecz, od dnia obrony:

 • Na około tydzień lub nawet dwa przed obroną powinny być zamknięte wszelkie sprawy formalne z nią związane.
 • Około tydzień-dwa wcześniej praca powinna być ukończona i przyjęta przez Promotora.
 • Realizacja pracy inżynierskiej zajmuje typowo 3-9 miesięcy, magisterskiej - około dwa razy tyle.

Mając na uwadze powyższe (orientacyjne!) wartości, warto przemyśleć wybór tematu i promotora odpowiednio wcześniej.

Harmonogram

Poniżej zaproponowany jest harmonogram realizacji przykładowej pracy dyplomowej inżynierskiej, w której należy zaprojektować i wykonać pewien układ elektroniczny i/lub stworzyć autorskie oprogramowanie. Harmonogram przedstawiony jest w postaci wykresu Gantta oraz terminarza. Stanowią one szablon oraz zestaw wskazówek a nie żelazne wymagania.


CZERWIEC

 • Ustalenie z promotorem tytułu i zakresu pracy dyplomowej. Efektem tego jest temat sformułowany w używanym systemie elektronicznego wsparcia pracy dziekanatu (USOS, ISOD).
 • Początek etapu “Opracowanie koncepcji rozwiązania”.
 • Rozpoczęcie analizy istniejących, podobnych rozwiązań (ang. “state of the art”).
 • Rozpoczęcie wyszukiwanie potrzebnych materiałów podzespołów, modułów, bibliotek programistycznych itp. - “lista potrzeb”.

LIPIEC

 • Dokończenie analizy istniejących rozwiązań.
 • Dokończenie “listy potrzeb”.
 • Punkt kontrolny: Raport wstępny - “Koncepcja rozwiązania (…)”, czyli kilkustronicowy (max. 6 stron) raport wstępny na podstawie powyższych dwóch zadań. Stanowi zalążek dla tekstu pracy dyplomowej. Raport zawiera informacje techniczne - konkretne i aktualne ale nie jest częścią opisową - teoretyczną i ogólną.
 • Początek etapu “Implementacja rozwiązania”.
 • Rozpoczęcie wdrażania istniejącego oprogramowania (opcja 1) z ewentualnym nanoszeniem potrzebnych zmian na “liście potrzeb”.
 • Rozpoczęcie projektowania ideowego i PCB (opcja 2) z ewentualnym nanoszeniem potrzebnych zmian na “liście potrzeb”.

SIERPIEŃ

 • Kontynuacja wdrażania istniejącego oprogramowania (opcja 1).
 • Kontynuacja projektowania ideowego i PCB (opcja 2).
 • Rozpoczęcie realizacji autorskiego oprogramowania (może zacząć się później - w zależności od typu pracy).

WRZESIEŃ

 • Dokończenie wdrażania istniejącego oprogramowania (opcja 1).
 • Dokończenie projektowania ideowego i PCB (opcja 2).
 • Rozpoczęcie montażu sprzętu (opcja 2).
 • Kontynuacja realizacji autorskiego oprogramowania.

PAŹDZIERNIK

 • Dokończenie montażu sprzętu.
 • Punkt kontrolny: “Zapewnienie podstaw do realizacji autorskiego oprogramowania”.
 • Kontynuacja realizacji autorskiego oprogramowania.
 • Początek etapu: “Napisanie tekstu pracy”.
 • Rozpoczęcie pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie części opisującej osiągnięcia autorskie.

LISTOPAD

 • Kontynuacja realizacji autorskiego oprogramowania.
 • Kontynuacja pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie części opisującej osiągnięcia autorskie.
 • Rozpoczęcie pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie części teoretycznej.

GRUDZIEŃ

 • Dokończenie realizacji autorskiego oprogramowania.
 • Dokończenie pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie części opisującej osiągnięcia autorskie.
 • Punkt kontrolny: “Ukończenie pracy jest możliwe”.
 • Dokończenie pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie części teoretycznej.
 • Rozpoczęcie pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie pozostałych części: wstęp, podsumowanie itd.

STYCZEŃ

 • Dokończenie pisania tekstu pracy dyplomowej w zakresie pozostałych części: wstęp, podsumowanie itd.
 • Rozpoczęcie i ukończenie niemerytorycznej korekty pracy (tzw. “formatowanie”) oraz zapewnienie zgodności z wytycznymi JM Rektora Politechniki Warszawskiej.
 • Punkt kontrolny: “Złożenie pracy dyplomowej”. Uwaga! Żeby złożyć pracę dyplomową nie trzeba mieć absolutorium! Kolejność tych dwóch czynności jest dowolna. Absolutorium jest potrzebne by procedować dokumenty w dziekanacie a tym samym by przystąpić do egzaminu dyplomowego. Można więc złożyć pracę w terminie - np.: 25 stycznia, następnie w sesji zimowej uzyskać ostatni wpis a obronić się po jego uzyskaniu.
 • Spełnienie formalności: wniosek o egzamin, dostarczenie dokumentów do dziekanatu itp.

LUTY

 • Egzamin dyplomowy.

Sugeruję by harmonogram przynajmniej w zarysie uzgadniać z promotorem. Dzięki temu obie strony powinny wiedzieć, jakie są wzajemne oczekiwania. Przykładowe oczekiwania promotora:

 • Brak kontaktu przez ponad dwa miesiące to brak postępów w pracy.
 • Nie zrealizowanie “punktów kontrolnych” w terminie to brak postępów w pracy.
 • W przypadku braku postępów w pracy, utrzymującego się przez kolejne dwa miesiące, współpraca może zostać zakończona a temat wróci do puli tematów wolnych.

Mimo przyjęcia powyższych założeń, trzeba uznać, że w trakcie realizacji pracy mogą pojawić się opóźnienia lub odstępstwa od ustalonego harmonogramu. Mogą one być spowodowane na przykład wyjątkowym zakresem i charakterem konkretnej pracy dyplomowej, zmianą sytuacji życiowej Dyplomanta lub innymi powodami, które nie są znane w momencie jej rozpoczynania. Tu pojawia się jedna z istotniejszych zasad - należy pozostawać z promotorem w kontakcie i otwarcie informować o ewentualnych problemach.