Tematyka naukowo-badawcza, którą się interesuję, i w której staram się rozwijać, składa się z trzech głównych komponentów:

 • sieci czujnikowe (Wireless Sensor Networks - WSN), również te połączone z Internetem (IoT)
 • systemy pomiarowe monitoringu parametrów środowiska a w szczególności pomiary jakości wody i powietrza
 • metody, standardy i systemy transmisji danych oraz przetwarzania informacji w rozproszonych systemach pomiarowych

Pozostałe zagadnienia, którym istotnie poświęcałem lub poświęcam uwagę to na przykład: systemy czasu rzeczywistego, Linux.

Publikacje

Moje publikacje są widoczne w bazach:

Od pewnego czasu mam też konto na ResearchGate oraz ORCID iD ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4586-6890

Prace badawcze i projekty

W trakcie realizacji

 • NERW - Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca, Zadanie nr 3 - Wzmocnienie praktycznego kształcenia inżynierów na Wydziale Elektrycznym, POWR.03.05.00-00-Z306/17

Ukończone

 • “Inteligentny sensor pyłu zawieszonego” w ramach “Inkubator Innowacyjności+”, umowa nr MNISW/2017/DIR/75/II+, w ramach Projekt pozakonkursowy MNiSZW: “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, nr POIR.04.04.00-00-0004/15
 • Grant dziekański pt. “Opracowanie prototypowego modułu turbidymetru dla bezprzewodowej sieci czujnikowej”,
 • N R02 0014 06/2009 - “Bezprzewodowa sieć monitorowania wód powierzchniowych oraz alarmowania o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi”, grant rozwojowy NCBiR,
 • CAS/17/POKL - “Przetwarzanie danych z użyciem sieci bayesowskiej w rozproszonym systemie pomiarowym”, stypendium naukowe “dla młodych doktorów PW”,
 • N N510 0865 33 - “Wybrane aspekty komunikacji i przenoszenia zadań pomiędzy węzłami w rozproszonym systemie pomiarowym”, projekt badawczy promotorski,
 • PW-004/08/2005/2/UW-2005 - “Metody i urządzenia do wykrywania i monitorowania zanieczyszczeń wód i ścieków produktami ropopochodnymi”,
 • Grant dla Koła Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych KOTIK - “System Prezentacji Treści”.