Wiedza

wymie艅, zdefiniuj, przypomnij, wyra藕, oznacz, powt贸rz, nazwij

Rozumienie

przet艂umacz, sparafrazuj, przedyskutuj, zaraportuj, zlokalizuj, uog贸lnij, wyja艣nij, sklasyfikuj, podsumuj

Zastosowanie

obs艂u偶, zastosuj, u偶yj, zademonstruj, rozwi膮偶, wytw贸rz, przygotuj, wybierz

Analiza

przeanalizuj, zapytaj, rozr贸偶nij, eksperymentuj, zbadaj, przetestuj, kategoryzuj, rozr贸偶nij, oblicz, skonfrontuj, nakre艣l, wnioskuj, rozr贸偶nij, por贸wnaj

Synteza

stw贸rz, skomponuj, argumentuj, zaprojektuj, zaplanuj, wesprzyj, zrewiduj, sformu艂uj

Ewaluacja

oce艅, oszacuj, uzasadnij


S艂owa, kt贸rych unika膰:

doce艅, wiedz, znaj (“student zna (…)”), rozumiej, wybierz, wyja艣nij, odnie艣, zorganizuj, wybierz

https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00107