Na poniższej liście głównie elementy SMT, w obudowach przystępnych dla lutowania z ręki grotem lub gorącym powietrzem.

🚧 Lista w aktualizacji. 🚧

  1. R
  2. L
  3. C
  4. Q
  5. IC

R

L

C

Q

IC