Tło

 • Zarządzenie 61/2022 wprowadza “Katalog studiów w Politechnice Warszawskiej”
 • Jest tam też “wzór” karty przedmiotu, oczywiście pustej

Sprawę wdraża Dział Studiów PW, który udostępnił szereg dokumentów:

Dostęp do systemu

Najważniejsze pytanie: gdzie ten “system” jest?! Gdzie znajdziemy informację o jego adresie, sposobie dostępu?

 1. W Zarządzeniu 61/2022
 2. W dokumencie “Instrukcja Katalog Studiów użytkownik biznesowy”
 3. W “Wytycznych do pracy w systemie”
 4. Na stronie Działu ds. Studiów
 5. Nigdzie
 6. Tutaj.

Łatwe, prawda? Dalej jest jeszcze łatwiej!

Wypełnianie

 1. Kod - kod przedmiotu z USOS
 2. Język prowadzanie zajęć - oczywiście staro-cerkiewno słowiański, to powinien być podstawowy język prowadzenia zajęć ;)
 3. Nazwa w języku prowadzenia zajęć - kopia z USOS? A może nie? Nazwa przedmiotu jest dalej więc co to za nazwa ma być?
 4. Blok przedmiotów - nic?
 5. Status przedmiotu - obowiązkowy/wybieralny (obieralny?)
 6. do wykonywania zawodu nauczyciela? - nie
 7. zaliczany wielokrotnie? - nie
 8. Poziom przedmiotu - subiektywny poziom trudności
 9. Wymagania wstępne - po polsku do 1000 znaków
 10. Wymagania wstępne - po angielsku do 1000 znaków
 11. Nazwa przedmiotu w języku polskim - znowu nazwa przedmiotu?
 12. Nazwa przedmiotu w języku angielskim - znowu nazwa przedmiotu?
 13. Opis (cel przedmiotu) w języku polskim - edytor, tekst jest zapisywany w HTML; div ze style jest dostępne :D
 14. Opis (cel przedmiotu) w języku angielskim - jak wyżej
 15. Skrócony opis w języku polskim - nie wiadomo jak bardzo ma być skrócony
 16. Skrócony opis w języku angielskim - jak wyżej
 17. Jedn. org. dawca - “dawca”? que? domyślam się ale…
 18. Jedn. org. biorca - “biorca”? j.w.
 19. Typ protokołu - niby oczywiste ale na liście rozwijanej są dziwne opcje jak na przykład “Zaliczenie - skala procentowa”
 20. Kod SOKRATES/ERASMUS - Elektrotechnika albo któraś z Informatyk; nie ma automatyki ani robotyki, jest za to filologia klasyczna
 21. Kod ISCED - znowu jakiś kod
 22. Praktyki zawodowe, opis w języku polskim - whaaaa….?
 23. Praktyki zawodowe, opis w języku angielskim - j.w.
 24. URL do strony domowej przedmiotu - uff, można się wymknąć

Jakoś da się zaimportować dane z USOS - wiele przedmiotów (jeśli nie większość) tak ma.