Założenia:

  • korzystam z Git w linii poleceń

Przeglądanie historii

Krótkie podsumowanie (przydaje się do zdobycia krótkich hashy):

git log --oneline

Historia limitowana liczbą commitów

Najnowsze 7 commitów:

git log -n 7
git log HEAD~7..

Log 3 commity wstecz i dalej w przeszłość:

git log --skip 3
git log HEAD~3

Log od 2 commitu wstecz do 7 commitu wstecz:

git log --skip 2 -n 5
git log HEAD~7..HEAD~2

Historia limitowana datami

git log --since "NOV 1 2022" --until "DEC 31 2022"
git log --since "JUN 1 2022" --until "DEC 31 2022" --oneline |wc -l

Ładniejsze logi

Zamiast “łysego” git log lepiej użyć:

git log --graph --stat

a żeby za każdym razem tego nie wpisywać można zrobić alias:

git config --global alias.plog 'log --graph --stat'