Cel:

  • precyzyjne zarządzanie oknami

Alt+spacja może nie działać na przykład dla okienka typu picture-in-picture z wideo w jednym z serwisów stremaingowych. A gdy trzeba ustawić okienko na wszystkich pulpitach to zadziała jedna i/lub druga komenda:

wmctrl -i -r 0x05500331 -b add,sticky
wmctrl -i -r 0x05500331 -b toggle,sticky
xdotool set_desktop_for_window 0x05500331 -1

Usunięcie sticky:

wmctrl -i -r 0x05500331 -b remove,sticky

Żeby odkryć numer okienka i dodatkowe o nim informacje takie jak wymiary:

wmctrl -l -G
xwininfo

Rozdzielczość ekranu dostaniemy tak:

wmctrl -d

Teraz można ustalić położenie okienka w taki sposób:

wmctrl -i -r 0x05500331 -e 0,$((3440-1280)),0,1280,720