• Zapewnić możliwość uruchomienia wirtualnej maszyny w natywnym systemie (na przykład instalując virt-manager i libguestfs w systemie natywnym GNU/Linux)
  • Pobrać obraz systemu w zależności od wybranej metody wirtualizacji (np.: qcow2) ze strony https://www.debian.org/distrib/
  • Ustanowić hasło na dysku maszyny wirtualnej. Na przykład za pomocą komendy:
virt-customize -a debian-10-genericcloud-amd64.qcow2 --root-password password:debian
  • Sprawdzić podział dysku na partycje i zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową, na przykład tak:
modprobe nbd max_part=10
qemu-img resize GB-debian-11-generic-amd64.qcow2 10G
qemu-nbd -c /dev/nbd0 debian-11-generic-amd64.qcow2
gparted /dev/nbd0
qemu-nbd -d /dev/nbd0
  • Skonfigurować maszynę wirtualną z użyciem wybranej metody wirtualizacji (np.: virt-manager) i korzystając z powiększonego dysku wirtualnego
  • Uruchomić maszynę wirtualną, zalogować się jako root i zmienić hasło na bezpieczne (poprzednie mogło zostać w history)
  • zaktualizować system:
apt update && apt upgrade && apt dist-upgrade
  • Zainstalować dodatkowe oprogramowanie jak na przykład:
apt install qemu-guest-agent
apt install xfdesktop4 --install-recommends
  • Utworzyć konto zwykłego użytkownika:
adduser user