Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…

Astrofizyka

 • Ziemia jest płaska.
 • Nie ma fizycznych dowodów na to, że Ziemia okrąża Słońce.
 • Można uznać, że Ziemia jest centrum wszechświata, gdyż układ współrzędnych to kwestia umowna.
 • Światło słoneczne oświetlające Ziemię ma kształt stożka i dlatego w pewnych miejscach jest dzień, gdy w innych jest noc.
 • Grawitacja to tylko teoria a nie naukowy fakt.
 • Grawitacja to iluzja optyczna a jej wrażenie powstaje w wyniku poruszania się tarczy płaskiej Ziemi do góry.
 • Gdyby grawitacja istniała to Słońce spadłoby na Ziemię.
 • Gdyby grawitacja działała, to widzielibyśmy na Ziemi, że dwa obiekty o masach m1 i m2 położone w odległości r od siebie, przyciągają się jak magnesy.
 • Grawitacja nie istnieje a przedmioty popycha w dół świadoma Siła Wyższa, która nie chce byśmy za bardzo wznieśli się nad płaską Ziemię i dostrzegli, co jest dalej.
 • Ziemia została stworzona w ciągu 6 dni.
 • Ziemia ma 6000 lat.
 • Światło zostało stworzone wszędzie jednocześnie a wiek gwiazd liczony w miliardach lat jest nieprawdziwy.
 • Kontynenty istnieją w niezmienionej formie od początku istnienia Ziemi.
 • Powierzchnię kontynentów na Ziemi ukształtował Wielki Potop.
 • Czas mija wszędzie i dla wszystkich tak samo.
 • Starożytne teksty wyjaśniają powstanie wszechświata lepiej, niż współczesna literatura naukowa.
 • Nie ma sensu dociekać, jak powstał wszechświat, gdyż wyjaśniła to religia.

Klimat i ekologia

 • Klimat na Ziemi jest stały i od zawsze taki sam.
 • Klimat na Ziemi zmienia się cyklicznie ale zawsze w tym samym, bardzo powolnym tempie.
 • Średnia temperatura atmosfery Ziemi zmieniała się wielokrotnie więc jej chwilowym wzrostem nie trzeba się przejmować, bo za chwilę i tak nastąpi jej spadek.
 • Tempo zmian klimatu jest małe więc zwierzęta, w tym ludzie - zdążą się przystosować.
 • Zmianami klimatu nie należy się przejmować bo Grenlandia była kiedyś zieloną wyspą.
 • Zmiany klimatu są dobre bo przecież jak jest cieplej, to jest lepiej.
 • Główną przyczyną zmian klimatu jest aktywność Słońca, więc ludzie nie mają na to zjawisko wpływu.
 • Zmiany klimatyczne nie są prawdą, gdyż w grudniu na Podhalu i w styczniu w Hiszpanii spadł śnieg.
 • Skoro latem temperatury na średnich szerokościach geograficznych są dodatnie a zimą ujemne to zmiana średniej temperatury atmosfery Ziemi o kilka stopni jest bez znaczenia bo obserwujemy to zjawisko regularnie.
 • Przewidywania pogody są ograniczone do około dwóch tygodni naprzód, więc długofalowe przewidywanie zmian klimatycznych tym bardziej nie jest możliwe.
 • Wulkany emitują do atmosfery więcej CO2 niż działalność człowieka.
 • Skoro pyły wulkaniczne zmniejszają średnią temperaturę atmosfery to pyły będące efektem działalności ludzi muszą robić to samo a więc są dobre.
 • Po zaprzestaniu stosowania freonów dziura ozonowa natychmiast się zamknęła i nie jest już problemem.
 • Oceany są tak ogromne, że bez problemu przyjmą dodatkową dawkę SO2 i CO2.
 • Oceany są tak ogromne, że można do nich wrzucić cały plastik wyprodukowany przez ludzi i pozostanie to bez wpływu na ich funkcjonowanie.
 • Większość plastiku w morzach i oceanach stanowią słomki do napojów i sztućce jednorazowe.
 • Plastik w wodzie morskiej pod wpływem UV rozpada się na niedostrzegalne drobinki i wtedy nie stanowi już problemu.

Biologia

 • Teoria ewolucji to tylko teoria, która nie jest obserwowalnym faktem ani naukową zasadą.
 • Teoria ewolucji i kreacjonizm są równie prawdopodobne.
 • Teoria ewolucji jest bezpodstawna, gdyż nie wyjaśnia powstania życia.
 • Ewolucyjne zwiększanie się złożoności organizmów żywych nie jest możliwe ze względu na drugą zasadę termodynamiki.
 • Nie jest możliwe, by złożone proteiny ani tym bardziej żywe komórki, pojawiły się w wyniku niekontrolowanych reakcji chemicznych.
 • Kości dinozaurów zostały podrzucone, by sprawdzić naszą wiarę.
 • Dinozaury wciąż były na Ziemi, gdy pojawili się na niej ludzie.
 • Ludzie pochodzą od małp.
 • Gdyby ludzie wyewoluowali z małp, to małp na świecie by już nie było.
 • Gdyby wygląd żywej istoty zależał od genów a geny człowieka i szympansa są identyczne w 98%, to ludzie wyglądaliby prawie identycznie jak szympansy.
 • Celem ewolucji było powstanie człowieka.
 • Ludzie są najwyższą formą żywych istot i dlatego już nie podlegają ewolucji.
 • Ewolucja jest dobra gdyż jej celem jest ukształtowanie silniejszych istot.
 • Nie należy chronić słabych i chorych gdyż stoi to w sprzeczności z ewolucją.
 • Ludzie nie są zwierzętami.
 • Ludzie nie są częścią natury.
 • Pierwsi ludzie byli biali.
 • Syn dziedziczy cechy ojca a córka - cechy matki.
 • Ludzie mogą mieć zestaw chromosomów tylko w jednym z dwóch układów: XX lub XY.
 • Układ chromosomów i płeć fenotypowa zawsze są ze sobą zgodne.
 • Płeć człowieka i układ połączeń nerwowych w mózgu są od siebie niezależne.
 • Płeć człowieka i funkcjonowanie układu hormonalnego są od siebie niezależne.
 • Ludzie lepiej niż inne drapieżniki potrafią kontrolować populację dzikich zwierząt.
 • Dzieci mogą poznać przyrodę i życie dzikich zwierząt poprzez uczestnictwo w polowaniach.
 • Łowiectwo i hodowla zwierząt futerkowych stanowią ważne gałęzie gospodarki.
 • Dziczyznę należy jeść bo zwierzęta żyjące dziko są zdrowsze od hodowlanych.
 • Tylko duże, nowoczesne fermy hodowlane zapewniają odpowiedni dobrostan zwierząt rzeźnych.
 • Gdyby nie hodowla zwierząt rzeźnych to nie dałoby się wykarmić ludzkości.
 • Człowiek musi jeść mięso, żeby mu mięśnie nie zaniknęły.
 • Człowiek jest mięsożerny więc musi jeść mięso.
 • Ryby nie czują bólu.

Medycyna

 • By zmienić płeć wystarczy zjeść tabletkę.
 • Szczepionki produkowane są z abortowanych płodów ludzkich.
 • Prawem naturalnym jest, że każde zapłodnienie kończy się prawidłowym i udanym porodem.
 • Komórka jajowa człowieka w momencie zapłodnienia jest połączona z ciałem matki.
 • Embriogeneza polega tylko na powiększaniu się rozmiarów ciała, gdyż w plemniku (lub jaju) znajduje się całkowicie ukształtowany, miniaturowy organizm (np.: ludzki).
 • Jest taki moment, który obiektywnie można nazwać początkiem życia nowego organizmu.
 • Usuwając mniej niż 0,5% ciąż można realizować eugenikę.
 • Poród pozostaje bez wpływu na kondycję i zdrowie rodzącej kobiety.
 • Wirus HIV jest mniejszy niż cząsteczka wody i swobodnie przechodzi przez pory w prezerwatywie, która z tego powodu nie chroni przed zakażeniem.
 • Krążenie krwi w ciele człowieka nie jest możliwe.
 • Choroba to iluzja, której można pozbyć się za pomocą modlitwy.
 • W zjawiskach życiowych biorą udział niefizyczne i niematerialne siły witalne.
 • Dusza ma swą masę i można jej ciężar określić w momencie śmierci.
 • Dzięki efektowi pamięci wody możliwe jest leczenie chorób za pomocą homeopatii.
 • E-papierosy nie są szkodliwe dla zdrowia bo są elektroniczne i nowoczesne.
 • Niska dzietność w krajach rozwiniętych wynika z picia alkoholu przez kobiety.
 • Mężczyźni bardziej niż kobiety są odporni na alkohol.

Państwo

 • Prawo określa to, co jest moralnie i etycznie właściwe.
 • Prawo obowiązuje i chroni wszystkich tak samo.
 • Państwo prawa nie musi być państwem demokratycznym.
 • Lepsza samowola bezprawia niż terror praworządności.
 • Celem pracy sądu jest ustalenie prawdy.
 • Im szersza jezdnia tym bezpieczniejsza.
 • Im szersza jezdnia tym mniejsze korki w mieście.
 • Gdy inflacja się zmniejsza to ceny również maleją.
 • Polskę tworzono od roku 960 do 967.
 • Nauka i polityka są od siebie niezależne.
 • Człowiek może stać się nieomylnym, jeśli zajmie odpowiednie stanowisko zawodowe i pełni związaną z nim funkcję.
 • Jeśli pogląd jest podzielany przez większość ludzi to znaczy, że jest on prawdziwy.
 • W demokracji opinia każdej osoby jest tak samo wartościowa.

Wychowanie dzieci

 • Aby przekonać dziecko do swoich racji należy najpierw próbować przekupstwa a gdy to nie zadziała, to dopiero wtedy - zastraszania.
 • Rodzic, aby wyrazić swą troskę o dziecko, może je czasami uderzyć.
 • Aby bicie dziecka miało efekt dyscyplinujący, musi być trochę nieprzyjemne.
 • Dzieci, które są bite przez rodziców, mają mniej problemów niż te, które nie są karane.
 • Ważniejsze od tego co robimy jest to, jak jesteśmy za to oceniani.
 • Najlepszymi ekspertami w zakresie wychowania dzieci i tworzenia rodziny są osoby stanu wolnego i bezdzietne, gdyż ich pogląd nie jest skrzywiony subiektywnym doświadczeniem.

Religia i etyka

 • Religia nie jest wytworem ludzkiej kultury.
 • Moralność i etykę można zbudować jedynie na fundamencie wiary i religii.
 • Etyka zawsze jest dedykowana konkretnej religii, jak na przykład: etyka chrześcijańska, etyka buddyjska.
 • Racjonalne dociekania filozoficzne nie są w stanie doprowadzić do ustalenia norm moralnych i etycznych.
 • Człowiek bez religii jest pozbawiony etyki.
 • Objawiona i absolutna prawda poprzez swą niezmienność jest lepsza od prawdy naukowej, która w wyniku dyskursu i konsensusu wśród ekspertów, może się zmienić.
 • Prawdopodobieństwo istnienia Boga wynosi 1/2: istnieje albo nie istnieje.
 • Ateiści również są osobami wierzącymi, gdyż wierzą w nieistnienie Boga.
 • Apostazja to choroba.
 • Ateista nie może być dobrym nauczycielem.
 • Nihilistami są wszyscy, którzy nie są katolikami.
 • Teologia jest nauką.

Pozostałe

 • Wszystkie uogólnienia są fałszywe.
 • Wszyscy ludzie rodzą się równi sobie.
 • Życie jest sprawiedliwe.
 • Pokora jest gwarancją sukcesu.
 • Jeśli czegoś się bardzo pragnie to w końcu się to osiągnie.
 • Jeżeli się czegoś bardzo pragnie, to zawsze znajdzie się sposób, by to osiągnąć.
 • Jeśli czegoś się osiągnąć nie udało to znaczy, że się za słabo próbowało.
 • Największą popularność zyskuje to rozwiązanie, które zaprojektowano dla przeciętnego użytkownika.
 • Nauka to szczególny rodzaj wiedzy.
 • Jak człowiek się przejmuje to łysieje. I psuje sobie krew.