asm

GDB - radare2

Połączenie gdbserver i radare2

Funkcje trygonometryczne

Obliczanie w asemblerze

GDB - egzaminowanie pamięci

Przykłady użycia poleceń GDB do analizy pamięci