asm

Funkcje trygonometryczne

Obliczanie w asemblerze