gdb

GDB - egzaminowanie pamięci

Przykłady użycia poleceń GDB do analizy pamięci