gdb

GDB - radare2

Połączenie gdbserver i radare2

GDB - egzaminowanie pamięci

Przykłady użycia poleceń GDB do analizy pamięci