Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Jestem adiunktem na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (IETiSIP) Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej.