Nie sądźcie innych aby i was nie sądzono.

Obserwujemy zmianę oceny nauczycieli akademickich i studentów. Ocena nauczycieli zmienia się z relacyjnej na transakcyjną a studentów w drugą stronę.

Pytanie zasadnicze to co znaczą oceny i co chcesz osiągnąć.

Oxford daje oceny opisowe przez większość semestru. Dopiero końcowy egzamin jest konkretniej enumerowany. Amerykański system opiera się na ciągłych testach i informacji zwrotnej opartej o liczbową ocenę.

Studenci przyzwyczajeni do jednego systemu oceniania mają trudności w zaadaptowaniu się do innego.

Ocena:

  • niewystarczająca - zadanie niezrobione lub niewystarczająco zaprezentowane
  • wystarczająca - zadanie zrobione i zaprezentowane
  • dobra - zadanie zrobione, zaprezentowane i przemyślane
  • bardzo dobra - zadanie zrobione, przemyślane i wyciągnięta z niego nauka, możliwe że instruktor dowiedział się czegoś nowego od studenta

PhD thesis jest gotowe, gdy autor nie zgadza się z supervisorem.

Expert vs co-learner

Punitive vs coaching