Łukasz Makowski

adiunkt

Jestem adiunktem na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (IETiSIP) Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej.

Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół tematów takich jak:

  • przetwarzanie informacji w Internecie Rzeczy (IoT)
  • transmisja danych w sieciach czujnikowych (WSN)
  • rozproszone i bezprzewodowe systemy pomiarowe

W ramach tematyki zbliżonej do zainteresowań naukowych prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektryczny:

  • Elektrotechnika
  • Automatyka i Robotyka Stosowana
  • Electrical Enegineering
Taksonomia Blooma

Apr 17, 2024
Evergreen 🌳

Słownik początkującego autora

Dec 11, 2023
Evergreen 🌳

Płytka rozwojowa STM32 L475E-IOT01A2

Sep 29, 2023
Seeding 🌱

Poczta elektroniczna - reanimacja

Sep 28, 2023
Evergreen 🌳

Partycjonowanie karty SD dla wbudowanego Linuksa

Sep 27, 2023
Seeding 🌱

GDB - radare2

Jul 18, 2023
Seeding 🌱