Łukasz Makowski

adiunkt

Jestem adiunktem na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (IETiSIP) Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej.

Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół tematów takich jak:

  • przetwarzanie informacji w Internecie Rzeczy (IoT)
  • transmisja danych w sieciach czujnikowych (WSN)
  • rozproszone i bezprzewodowe systemy pomiarowe

W ramach tematyki zbliżonej do zainteresowań naukowych prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektryczny:

  • Elektrotechnika
  • Automatyka i Robotyka Stosowana
  • Electrical Enegineering
Katalog przedmiotów ePW Asystent

Jan 24, 2023
Seeding 🌱

Antywzorce pracy dyplomowej

Jan 17, 2023
Growing 🌿

LaTeX - narzędzia

Nov 26, 2022
Growing 🌿

GDB - egzaminowanie pamięci

Nov 16, 2022
Seeding 🌱

Certbot

Jan 13, 2023
Growing 🌿

Zarządzanie okienkami z linii poleceń

Nov 27, 2022
Seeding 🌱