Spis treści

 1. Forma osobowa
 2. Równoważniki zdań
 3. Odnośniki bibliograficzne
 4. Funkcjonalności 9 i 3/4
 5. Motywacja
 6. Mikrokontroler a płytka PCB

Forma osobowa

Źle:

 • Lista poniżej prezentuje, na którym sprzęcie mamy możliwość realizacji tej aplikacji.

Dobrze:

 • Lista poniżej prezentuje, na którym sprzęcie jest możliwość realizacji tej aplikacji.

Źle:

 • To plik, który znajduje się w naszym projekcie.

Dobrze:

 • To plik, który znajduje się w projekcie.

Źle:

 • Na rysunku widzimy okno programu.

Dobrze:

 • Na rysunku pokazane jest okno programu.

Unikamy formy osobowej a szczególnie “my”.

Forma “ja” może wystąpić w rozdziale podsumowującym a tylko w szczególnych przypadkach również w innych rozdziałach.

Równoważniki zdań

Źle:

 • AES. Współczesny, uznawany za bezpieczny, algorytm szyfrowania.

Dobrze:

 • AES to współczesny, uznawany za bezpieczny, algorytm szyfrowania.

Szczególnie często ten błąd pojawia się w przypadku rozbudowanego tekstu towarzyszącego liście wypunktowanej oraz tuż za tytułami rozdziałów i podrozdziałów.

Odnośniki bibliograficzne

Źle:

 • Jakieś mądre zdanie. [21] Inne zdanie.
 • Jakieś mądre zdanie.[21] Inne zdanie.
 • Jakieś mądre zdanie[21]. Inne zdanie.

Dobrze:

 • Jakieś mądre zdanie [21]. Inne zdanie.

Czyli w LaTeXu trzeba zrobić tak:

Foobar biblioteki HAL~\cite{UM1725}.

Słaba bibliografia

W bibliografii mogą występować dokumenty istniejące tylko w Internecie. Jednak bibliografia złożona z samych dokumentów internetowych jest mało wartościowa. Wówczas może być odebrana jako brak wiedzy w temacie lub lenistwo.

Nieoficjalna i zupełnie subiektywna hierarchia ważności pozycji bibliograficznych:

 1. Artykuły naukowe
 2. Artykuły z czasopism specjalistycznych
 3. Książki
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Noty katalogowe podzespołów
 6. Dokumenty internetowe

Wszystkie pozycje od 1 do 5 mogą być dostępne również albo nawet wyłącznie w Internecie ale nie powoduje to, że pozostałe dokumenty internetowe są im równe rangą.

Założenie, że na dany temat nie powstał choćby jeden artykuł naukowy jest najczęściej błędne.

Funkcjonalności 9 i 3/4

“Funkcjonalność” to własność, której nie da się policzyć chociaż da się ją zmierzyć - podobnie jak “inteligencję” lub “sprawność”. W odniesieniu do jednego człowieka, zwierzęcia, obiektu, programu, aplikacji, rozwiązania itp. występują tylko w liczbie pojedynczej.

Każdy człowiek ma tylko jedną - swoją inteligencję i swoją sprawność. Każdy program ma jakąś funkcjonalność - jedną i tylko jedną. Nie ma programu mającego dwie, trzy albo więcej “funkcjonalności” tak jak nie ma człowieka mającego kilka “inteligencji” czy kilka “sprawności” (w znaczeniu zdolności psychomotorycznych a nie “sprawności” harcerskich).

Funkcjonalność programu tworzą jego policzalne funkcje.

Program mający więcej funkcji zazwyczaj ma większą funkcjonalność. Jednak pewne programy mające zbyt wiele funkcji mogą mieć funkcjonalność znacznie gorszą od innych, które funkcji mają mniej ale za to są prostsze w użyciu i dzięki temu są bardziej funkcjonalne.

Motywacja

Motywacja obejmuje oddziaływania biologiczne, emocjonalne, społeczne i poznawcze skłaniające do działania w określonym celu.

Motywacją może być kawałek czekolady (biologiczne), perspektywa dobrej pracy (społeczne) albo inspirujący do pisania ładny widok za oknem (emocjonalne). Jest to prywatna i indywidualna sprawa dlatego o motywacji nie należy pisać w pracy dyplomowej.

Zamiast tego można przedstawić obiektywne “powody podjęcia tematu”, czyli motywację wyłącznie w zakresie aspektu poznawczego.

Mikrokontroler a płytka PCB

Płytka PCB z elektroniką to nie jest mikrokontroler. Mikrokontroler to układ scalony, który na tej płytce może być obecny.

Odwołania do rysunków

Źle:

 • Na rysunku nr 14.

Dobrze:

 • Na rysunku 14.

Tytuł i wprowadzenie do rozdziału

Tytuły w stylu “Część teoretyczna” to nie są dobre tytuły. Tytuł powinien być konkretny i odnosić się do treści konkretnego rozdziału.

Pisząc wprowadzenie do rozdziału nie piszemy w czasie przeszłym gdyż zapowiadany rodział dopiero nadejdzie lub właśnie nadchodzi. Prawdopodobnie najprościej pisać te fragmenty w czasie teraźniejszym:

 • Niniejszy rozdział dotyczy…
 • W tym rozdziale omówione są…