git

Git - omijamy firewall

Gdy firewall stanie na drodze i trzeba commita dowieźć na serwer cięzarówką

Git - pozbywamy się mastera

Bezpieczne słowo to main

Git - historia

Przeglądanie historii commitów w Git

Git - submoduły

Jak wdrożyć submoduł do własnego projektu?