Info

Coś o mnie

Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

📚 Nauka

Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół tematów takich jak: przetwarzanie informacji w Internecie Rzeczy (IoT) transmisja danych w sieciach czujnikowych (WSN) rozproszone i bezprzewodowe systemy pomiarowe

🎓 Dydaktyka

W ramach tematyki zbliżonej do zainteresowań naukowych prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektryczny: Elektrotechnika Automatyka i Robotyka Stosowana Electrical Enegineering