Preseedings

Wyzwania oceniania

Ocenianie tylko z pozoru jest łatwe

Pomysły

Pomysły do realizacji

Funkcje trygonometryczne

Obliczanie w asemblerze